ئاڵەکۆک

سەید محەممەد تاهیر هاشمی add_a_photo
سەید تاهیر ھەوارگەی دڵان
١٠٤. زوو بە بولبول شیوەنی گوڵ چاک بگێڕە و گوێ مەدە
زوو بە بولبول شیوەنی گوڵ چاک بگێڕە و گوێ مەدە
گەر عەدووی بادی سەحەر هەڵکا بە شووت و شاتەوە
شیوەنت وەک شادمانی وایە با ترست نەبێ
شیوەنی گوڵ خار دەبارێنێ بە سەر ئەعداتەوە
شیوەنی پاییزە هۆی دڵ پێ خۆشی و کەیفی بەهار
خۆت بە مەعزوور دامەنێ چاو نێ بە ڕێگەی کاتەوە
سەد پەڕەی پڕ خوێنە سەفحەی خاتری پڕ مەینەتم
هەم بە دەس هیجرانی یار و هەم بە دەس سەرهاتەوە
گوڵ گوڵە داوێنی ئامالم بە قەترەی خوێنی دڵ
یار لە من شاهید تەڵەبکارە بە سەد ئیسباتەوە
ڕازی شیرینی زەمانی وەسڵە تاهیر میسلی زەهر
ئەی خودا چ بکەم بە دەستی تاڵیەکەی ئەوقاتەوە
نیوەچڵە

پەراوێز edit