ئاڵەکۆک

مینە جاف add_a_photo
مینە جاف دیوانی مینە جاف
٩٥. خاڵۆ تۆ لوولەی پەرەبێلەکەت
خاڵۆ تۆ لوولەی پەرەبێلەکەت
تۆ تەپڵی شەفەق پشتی خێڵەکەت
تۆ بن دەمانچەی پەخشی لای شانت
تۆ نەعرەی بێ ترس ناو گشت دیوانت
تۆ بەرق قۆردوون سەعات ئەڵمانیت
تۆ ڕیز پەسەکی ژێر ستارخانیت
تۆ دەسکی ماهی، نەقشی سەر شنگدان
خەنجەر دەبانی شۆرەتی کرمان
تۆ لفکەی سەروین وە شل پێچیاگت
فەقیانەی کەتان لە ئەرز کیشیاگت
تۆ کەمەر چینی شاڵی کرمانی
تۆ بریقەی میلی کورتی ئەڵمانی
تۆ نەعرەی بێ ترس ناو حوجرەی سەرا
ئەو ڕۆژ لای حاکم ڕەئیس دانرا
وە توڕڕەی لوولەی پەرە بێلەکەت
مۆری ڕەئیسیت کرد بۆ عێلەکەت
تۆ شۆڕە سواری و ولاکەلی دەست
تۆ شۆن و شیلەی کەحێلەی مەست
سەرێ هەڵبڕە لە سای سەرای سەنگ
کوێراییم دایێ بۆچ ماتی و بێ دەنگ
هەر لە ناوڕێژ و هەتا سەر کوتتی
جاف و گۆرانی تازیەتیەتی
شیوەن بۆ خاڵۆی (عەزیز شاسواری تەرخانی)

پەراوێز edit