ئاڵەکۆک

مینە جاف add_a_photo
مینە جاف دیوانی مینە جاف
٧٩. برا گیان ئەمشەو تۆ کۆس نووتەن
برا گیان ئەمشەو تۆ کۆس نووتەن
نیشانەی زاری و زایەڵەی ڕووتەن
وە دووی هەناسەی چیای زەبوونت
جەلا دەر وە ناو کوورەی دەروونت
ئەمشەو نە شۆمیت زایەڵەی زەنگەن
ئەوای کەژاوەی لەیلی گوڵ ڕەنگەن
ماچان کۆچی خێر لەیلت نەبارەن
ئەمشەو نەشومت زایەڵەی زەنگەن
وە تاقیق ئەمشەو کۆس الکۆستەن
ناڵە و واوەیلای دومای دۆستەن
واچە وێ ڕۆیی ئەو شۆخی دولبەر
وەی ڕۆیەن لوان نازاری کیشوەر
وەیڕۆ سەرجەمەن من دێونان ئەمشەو
بنچینەی شاییم شێونان ئەمشەو
دڵ جە دووری لەیل کەفتەن وە هەراس
گەرمە شینمەن دووعای لەیلی خاس
فەڵەک تەبدیل کەرد شادی و وەسڵ لەیل
وە زاری و شیوەن نە تۆی دڵەی کەیل
وەی ڕۆیە نەوای تلمیت بارانە
وەی ڕۆیە دومای کۆچی یارانە
وەی ڕۆ خەرمانی عەیشم سووزیان
وەی ڕۆ من ئازام یەک یەک ڕێزیان
وەی ڕۆ پەی دڵەی مار گەزتەی کاریم
وەی ڕۆ پەرێ دەرد نادیاریم
وەی ڕۆ جەی سەودا یاوەنان وە پێم
ڕیسوا و حەیران من جە دەردی وێم
برا گیان گەردوون یە ڕەفتارشەن
دڵ وە هوون کەردەن ئاخر کارشەن
مەزانۆم ئەمشەو خاترت ڕێشەن
سەد خاری دووری تیری خەم نێشەن
غەرقی گێژەی عەشق گیری خەمانی
ئاوارەی هەردەی دووری جانانی
----------
دوومایی خەم کۆتان نەمانۆ تا سەر
هەر کەسێ وە مەیل لەیلێ دڵ کەیل بۆ
مەبۆ ئەو مەجنوون هەردە و دوجەیل بۆ
مەبۆ غەرق گێژ سیابەختێ بۆ
گیرۆدەی تۆڕ داو زامان سەختی بۆ
مەبۆ چون عەوداڵ کەڵپووس نەکۆڵ بۆ
دیوانە ئاسا جاگەش نە چۆڵ بۆ
وە دایم زەردی زامی هیجران بۆ
هامڕازش ناڵە و شین و گریان بۆ
خۆراکش کەباب دڵ ئەوگاری بۆ
وەفراوش هوونا و زامی کاری بۆ
لەیل مەبۆ چون لەیل بشۆ وە ئێڵاخ
عاشق چون مەجنوون سوچنۆ وە داخ
ڕەوێدەی نازاران سەفا و سەیرانەن
پیشەی عاشقان هانا و گریانەن
هەر کەس وە مەیلێ لەیلی عەوداڵ بۆ
مەبۆ چون مینە وە کۆی زووخاڵ بۆ
بە زبان خالد بەگی ڕەزا بەگەوە، بەشوێن کۆچ کردنی نازارەکەیدا

پەراوێز edit