ئاڵەکۆک

مینە جاف add_a_photo
مینە جاف دیوانی مینە جاف
٧. ئەی دڵ کۆتا کەر زایەڵە و وەی وەی
ئەی دڵ کۆتا کەر زایەڵە و وەی وەی
وەس کەرۆ زاری و شیوەن هەتا کەی
ئێدەن دیاردا خێڵ خانەی جافان
ئاما تلمیت بار موشکین کڵافان
ئاما ئاهووکەی توونی هەردەی دڵ
چەم سیاوەکەی سەر دەلیلەی گەڵ
نازاری سەر عێل ئاما وە هەوار
قەدیم هەوارگەش کەردەن وە گوڵزار
ئەو وڵکە و مەکان دڵ مەدا وە هەم
ئیستە مەدۆ ڕەنگ گوڵ باخچەی ئیرەم
مەگێڵوون وە ناز دیدە خوماران
بیەن وە ماوای نازک نازداران
ئەو هەردە و وڵات گیان ماوەرد وە تەنگ
سەفاش مەدۆ ڕەنگ بای تەخت فەرەنگ
نیەن توانام بگیرۆم قەرار
ئێدەن قیبلەکەم ئامان وە هەوار
تۆیش پەی وێت وەش بەر دومای خەمانەن
جاڕووکەش کەر هەم شادی میهمانەن
ساڕێش مەبۆ زام دووریی باڵاکەش
پەی دەوا کافیەن گەردی پاڵاکەش
ئیمجار وە تاقیق خەم نە زەواڵەن
هجران الوداع وادەی ویساڵەن
واچە وە خەمان کەڵەک شێونان
شادی نۆبەشەن وادەی وەسڵ ئامان
بکەر تەدارەک ئەساسەی سەفەر
پەرێ هەدیەی خاس تو گیان حازر کەر
تاجیل کەر دێرەن بشیم وە ڕاوە
بواچێم وە دەم حەمد و سەناوە
وەش ئامای وە خەیر گوڵباغی باغم
وەش ئامای وە خەیر کەیف و دەماغم
وەش ئامای وە خەیر نووری چەمانم
وەش ئامای وە خەیر دەوای زامانم
وەش ئامای وە خەیر تاووسی گوڵشەن
ئەر هەی وەش ئامای ئاهووکەی خوتەن
قیبلەم وەش ئامای وارگەت باریک بۆ
ڕووی بەدکار چون تای زوڵفت تاریک بۆ
دوشمن خەم خەڵات دۆست ئازاد بۆ
خوێشانت دایم چون وێت دڵشاد بۆ
واچە قیبلەکەم یەڕای ئیمانەن
پەی چێش یە قانوون ئەهلی ویجدانەن
وێت مەشغووڵ وە سەیر وە ئێڵاخەوە
من جە گەرمەسێر ئاخو و داخەوە
سووچیای سەبوون شەرەر ئێش و دەرد
گیرۆدەی خەمان دڵ ئەوگار، ڕەنگ زەرد
شەوان تا وە ڕۆ خەم هەمڕازم بوو
زایەڵەی دەروون سەدای سازم بوو
نەوای نەی ناڵەی دڵەی پڕ دەردم
تەسکینم دەمەی هەناسەی سەردم
وەفراوم هوناو زامی کاری بوو
خۆراکم کەباب دڵ ئەوگاری بوو
شەراوم شووراو دیدەی ئەسرین بار
نەوای نەی کزەی جگەر سوزای نار
ماوا و مەکانم وە هەردانەوە
مەگێڵام وە ئێش وە دەردانەوە
چون قەیس عەوداڵ بێ زەید و ماوا
موانام ئی فەرد سوب تا خۆرئاوا
قیبلەم تۆ نە سەیر سەفای کۆساران
هیچ نیەن یادت جە دڵ ئەوگاران
وەی تەور دا جواو شۆخی شێوا شەم
نازاری سەرخێڵ پەڕەی گوڵ وە دەم
هەرکەس وە مەیلی لەیلێ دڵ کەیل بۆ
مەبۆ ئەو مەجنوون هەردەی دوجەیل بۆ
مەبۆ چون عەوداڵ کەڵبووس وە کۆڵ بۆ
دێوانە ئاسا جاکەش نەچۆڵ بۆ
وە دایم زەدەی زامی هجران بۆ
هامڕازش ناڵە و شین و گریان بۆ
خۆراکش کەباب دڵ ئەوگاری بۆ
وەفراوش هوناو زامی کاری بۆ
لەیل مەبۆ چون لەیل بشۆ وە ئێڵاخ
عاشق چون مەجنوون سوچنیۆ وە داخ
ڕەویەی نازاران سەفا و سەیرانەن
پیشەی عاشقان هانا و گریانەن
هەرکەس وە عەشق باڵام عەوداڵ بۆ
مەبۆ چون مینە وە کۆی زووخاڵ بۆ

پەراوێز edit