ئاڵەکۆک

مینە جاف add_a_photo
مینە جاف دیوانی مینە جاف
٦. ئەی دڵ وا بەهار دیسان ئاماوە
ئەی دڵ وا بەهار دیسان ئاماوە
جۆق جۆق گوڵاڵان خەیمەش هەڵداوە
نەرگس تاجی زەڕ نیاگەن وە سەر
بیەن وە سوڵتان سارا و دەشت و دەر
وە سروەی نەسیم مەشنیۆ سونبوڵ
بیەن وە پەرچەم تازە بووکی گوڵ
بنەوشە و نەسرین ئەرخەوان وەر هەم
ڕازنان وڵات چون ڕەوزەی ئیرەم
١٩٣٨/٣

پەراوێز edit