ئاڵەکۆک

مینە جاف add_a_photo
مینە جاف دیوانی مینە جاف
٨. ئەی دڵ یە هەوای نەوبەهارانەن
ئەی دڵ یە هەوای نەوبەهارانەن
تەوقی گوڵ ڕەنگین ڕووی کۆسارانەن
هۆرێزۆ بشین وە پایەی کاروان
دڵشاد کەین وە سەیر شاخەی شەتاوان
زەمین زومڕووتی جە گیا و ئاوەن
گوڵان وە سەد ڕەنگ نەقشی پای کاوەن
نەرگس وە تاجی زەڕنگارەوە
داوای شاهیشەن وە بەهارەوە
سێ پەڕی گوڵشین گوڵاڵەی خاش خاش
وە شنۆی نەسیم شنوێن وە هیواش
شنۆی بای نەسیم سوب سەحەردا
تێکەڵ وە خاوی گوڵانی دەردا
مەونە دەماغ دڵەی ئەوگاران
جارووب ئەدا خەم لە لای خەمباران

پەراوێز edit