ئاڵەکۆک

مینە جاف add_a_photo
مینە جاف دیوانی مینە جاف
٤. ئەر هەی ئازیز گیان شای شەکەررازان
ئەر هەی ئازیز گیان شای شەکەررازان
سەر باشقەی مەجلیس بەزمی شابازان
سەر دەلیلەی پۆل سۆسەنی خاڵان
شازادەی سەر خێڵ عێلی نەوهاڵان
ئەدەم قەسەمت بەو دیدەی بازت
بەو بەژن و باڵای نەوتوولی نازت
بەو سەفحەی شەریف گۆنای بێ گەردت
بەو حاڵی دڵ پێک سەرچەنەی زەردت
بەو ئەبرۆی هیلال بەو زوڵفی چینیت
بەو نووری شوعلەی جام جەمینت
بەو سافی گەردەن بلووریی بێگەرد
واچە پەرێ چی لێمان قارت کەرد
مەبۆ وە تاقیق جونحەم بەیان بۆ
جەرحم جە خزمەت قیبلەم عەیان بۆ
ئەر من مەعلووم بۆ گونایۆم کەردەن
یە سەر یە شمشێر یە گیان یە گەردەن
ئەو وەخت چوون مینە هەر چیم باوە سەر
جای خەفەت نیەن نازاری کیشوەر

پەراوێز edit