ئاڵەکۆک

مینە جاف add_a_photo
مینە جاف دیوانی مینە جاف
٣. ئانە های نە کوو
ئانە های نە کوو...
ئاداکێ تو خوا ئانە های نە کوو؟
مەر دوور بێ مەیلت کەم بییەن پێمان
یا خۆ خاترت ڕەنجیاگە لێمان
وەی نە تەشریفت بەردەن پەرێ کۆ
پەی چێش نیامای ڕای نەهاتن بۆ
کۆچی خەیرت بۆ مەرسیەت پەی مەحشەر
ماوات بۆ نە سای سایەی پەیغەمبەر
نیگادارت بۆن پیرانی کامڵ
زوانت تل نەدۆ وە واتەی باتڵ
ئەو ڕۆ جە دیوان خوا جەم مەبۆن
هەر کەس نامەیێ کەردش پێش مەدۆن
ئەرجوم هەن جە زات یەزدانی دادار
بت بەخشۆن وە جاه موستەفای موختار
وە بەدیی کردەت زوانت لەنگ نەبۆ
وە زەردیی گوناه گۆنات ڕەنگ نەبۆ
تو خوا ئارواکەم نەو شوێن و جادا
منت جە بیر بۆ نە ڕای ئەڵڵادا
یەن تەنگی ئەحواڵ زۆر ئاوەردە پێم
ڕیسوا و حەیران وێم جە دەردی وێم
کۆکۆی مەینەتان یەن جە لام جەمەن
خاوم ڕەم کەردەن خۆراکم خەمەن
دووریت کارێ کەرد وە دڵەی ناشادم
غەیر جە تۆ بیللا نەمەندەن یادم
سا دیدەم تو خوا ڕەحمەت بارۆ پێم
سزای دووریەکەت تاقەت سەندەن لێم
وە سۆزەکەی وێت دوعایێ کەرۆ
یەن پڕ تەئسیر بۆم سەبووریم دەرۆ
تاریخی ئەو ڕۆ تورت کەرد لێمان
ئێدەن واتەنم پەی دەردی وێمان
وەی ڕەنگەن تاریخ نووری پەیغەمبەر
بدا ئێمدادت نە سەحرا و مەحشەر
بۆ مەرگی «دورسن خانم»ی دایکی

پەراوێز edit