ئاڵەکۆک

مینە جاف add_a_photo
مینە جاف دیوانی مینە جاف
٢. ئازیز گیان مایەی ژین و زینگانیم
ئازیز گیان مایەی ژین و زینگانیم
مایەی زەوق و شەوق عومری جوانیم
ڕەحمێ کەر وە حاڵ ئێش زامانم
وە ناڵەی وە سۆز نیوە شەوانم
پەی تۆ وییەردم جە حوکمی شاهی
وێم کەرد وە غوڵام وە زەڕ سینایی
پەی تۆ گوزەشتەم جە موڵک و کیشوەر
بیەم وە عەبدی دایم دەس نەزەر
پەی تۆ وییەردم جە شەهریاری
وێڵ و ئاوارەی هەردە و کۆساری
تۆ وێت مەزانی عومری شایم بی
ڕوتبەی حاکمی و کارفەرماییم بی
چون سالارێ بیم جە سەرحەدداران
سەرحەددارێ بیم جە ناو سەرداران
وێنەی تاجداران دارای ئەفسەر بیم
حوکمدار وە بان وڵگە و کیشوەر بیم
پەی دیدەی سیات گشت دام وە تاڵان
کەردم وە سەربەش یانەم جە ماڵان
سا تۆیش دیدە گیان ڕەحمت بۆ جەلا
خەوفت بۆ جە ڕۆژ مەحکەمەی جەزا
باوەرۆ ڕەحمێ وە حاڵەکەی من
وە کزی دەروون زوخاڵەکەی من
وە ئەشکی هووناو دیدەی نمینم
وە زاری و سۆزی زایەڵەی شینم
بەویەر جە مینە وەی ئەحواڵەوە
دڵ وە ئێش سەخت دەم وە ناڵەوە

پەراوێز edit