ئاڵەکۆک

بەختیار زێوەر add_a_photo
بەختیار زێوەر دیوانی بەختیار زێوەر
٧٣. چەند شیرینە لام دار و بەردی وەتەنم
چەند شیرینە لام دار و بەردی وەتەنم
بە فیدای ئەکەم سەر و گیان و بەدەنم
خاکی وەتەنم گشتی زیو و زەڕە
بەردی وەک گەوهەرە، ئاوی چەشنی کەوسەرە
فەرزە بۆ وەتەنمان جان فیدا کردن
لە ڕێی ئەم خاکەدا بە کۆمەڵ مردن
دەسا کوردینە بەسیە ئەم حاڵەتە
بۆ تەرەفقیی قەومی کورد، ئەمڕۆ ڕۆژی هیممەتە
گۆرانی لەسەر وەزنی مارشی خدێوی

پەراوێز edit