ئاڵەکۆک

تاهیر بەگی جاف add_a_photo
تاهیر بەگ دیوانی تاهیر بەگی جاف
١٣. شەهەنشای مەئوای ڕۆح و دیدە و هۆش
شەهەنشای مەئوای ڕۆح و دیدە و هۆش
حوکمدار مڵک، دڵەی پڕ نە جۆش
دەلیلەی ڕەمەی، ئاهوو ڕەفتاران
سەر دەستەی گرۆی نازک نازداران
گوڵ بۆی گوڵ ڕۆخسار، گوڵ بەرگ ئەندامە
گوڵ خونچە لەبان، گوڵین ژێر جامە
سەرپەنجە گوڵین، وە هوون ئەو دڵ
وەهار ئاماوە، پەیدا بی نەو گوڵ
حەیفەن وەی ڕۆخسار مینا کارەوە
وە باڵای نەوتوول وەش ڕەفتارەوە
وەی توڕەی پێچ پێچ عەنبەر بێزەوە
وەی شیرین لەبان شەککەر ڕێزەوە
ساتێ نەوینۆن نەو باڵات چەمەن!
عەتر نەگێرۆن نە زوڵفت سەمەن!
نەرگس نەحەسرەت ئەو دیدە مەستە
چوون من مەبۆ شێت دێوانە و خەستە
مەستانۆ خەراج زوڵفت نە ڕیحان
مەون باج وە ڕووی گوڵنارت گوڵان
بزانە تاهیر بەستەی خاڵ تۆن
مەست نەبۆن وە دیەن، دیدەی کاڵ تۆن

پەراوێز edit