ئاڵەکۆک

تاهیر بەگی جاف add_a_photo
تاهیر بەگ دیوانی تاهیر بەگی جاف
١٢. شەماڵ یار نەدیت، شەماڵ یار نەدیت؟
شەماڵ یار نەدیت، شەماڵ یار نەدیت؟
وەختێ تۆ ئامای، دیدەی یار نەدیت؟
ئەو دیدەی سەیوان پڕ خومار نەدیت؟
ئەو تووڕەی چین چین سیامار نەدیت؟
دڵدار دڵبەر، ستەمکار نەدیت؟
ئاهووی خوتەنی وەش ڕەفتار نەدیت؟
ئەو پەنجەی قرمز، حەنایی نەدیت؟
ئەو نوور دیدەی، بینایی نەدیت؟
گوڵڕووی گوڵچیهرەی، گوڵئەندام نەدیت؟
سۆسەنی کڵاف موشکین فام نەدیت؟
لۆلۆی ناسوفتەی هیچ ئەڵماس نەدیت؟
کان یاقووتی بێ قیاس نەدیت؟
لیمۆی نەوڕسەی مەمانش نەدیت؟
ئەبرۆی سەیف ئاسای کەمانش نەدیت؟
سینەی سیم بەور پەروەردش نەدیت؟
خونچەی نەشکوفتەی بێ گەردش نەدیت؟
باڵای عەرعەری سەرو ئاسا نەدیت؟
شۆخ دیدە شەنگ بێ وەفا نەدیت؟
شاباز مەریوان، هەڵۆ خوو نەدیت؟
نازدار خێڵان، فیتنەجوو نەدیت؟
نەدیت تۆ بەیۆ بە عیشوە و نازێ؟
بپەرسۆ ئەحواڵ، من لە ڕێوازێ؟
تەحقێق بۆ شەماڵ ئەو شۆخ و شەنگە
نەدیدەی شاباز ئەو دڵ چوون سەنگە
هیچ نیەن وە تەنگ مەینەت بەردەکەش
بێ قەیدەن نە حاڵ سوختەی دەردەکەش
یاشا، هەر یارێ بێ وەفا و مەیلەن
دەروون وە بادەی بێ مەیلی کەیلەن
دایم گرفتار ئاه عوشاق بۆ
نەسیبش دایم تاڵ فیراق بۆ
بە وێنەی تاهیر هەر دەردەدار بۆ
دیدەی مەخموورش دایم بیمار بۆ

پەراوێز edit