ئاڵەکۆک

ویساڵی add_a_photo
ویساڵی دیوانی ویساڵی
٦٧. مایەی چمایە وا عاجزی لەم بەندەیی مسکین
مایەی چمایە وا عاجزی لەم بەندەیی مسکین؟
ئەی دڵ وەرە یەک بۆسە بکە لەو لەبی شیرین
قابیل بە بۆ تەعنەی ئەغیار و ڕەقیبان
مەشغووڵ بە بوستانی خەت و خاڵ و کەمەرچین
هەر چەندە کە وەعزیش وەکوو باران ببارێ
غافڵ مەبە یەک دەم لە خەیاڵی مەه و پەروین
مەستی مەی مەعشووقە بە ئەی یار هەمیشە
گەر تالیبی بۆ تەختی جەم و جامی جیهان بین
ئەی دڵ وەرە مەیخانە کە مەی حازرە ئێستا
ڕەنگین بکە ئەم مەجلیسە بە بادەیی ڕەنگین
مەعلوومە کە تۆ غونچەیی بوستانی جیهانی
ڕەحمێ بکە بەم بولبولی بێ چارەیی غەمگین
گوێ بگرە لە ئاوازی دڵی عاشقی فامی
تێ فیکرە چلۆن غەرقە لە بەحری غەم و ئەسرین
بۆ زومرەیی عوششاقە بەزمێ موهەییا
ئەی مەیکەدە بۆیا کە بە ڕەیحانە و نەسرین
یەک دەفعە تەفەککور کە لە ئەحواڵی ویساڵی
بێ هوشی بە بێ تۆیە لەسەر بەستەری ناڵین

پەراوێز edit