ئاڵەکۆک

ویساڵی add_a_photo
ویساڵی دیوانی ویساڵی
٤٨. باعیسی دووریتە جانا مونقەتیع بوو خەوتنم
باعیسی دووریتە جانا مونقەتیع بوو خەوتنم
قەت لە یادم ناچێ خۆشی ئەو شەوە تا مردنم
ئاگری یادی عەزیزان کەوتە ناو کوورەی دڵم
هەر بە سانی شەمعە دائیم هەر خەریکی سووتنم
بارێ ئیخلاسی تەواو و ڕۆحەکەم فەوجێ سەلام
وا ڕوانەم کرد بە دیاری، هەم لە جیاتی هاتنم
نوقتەیی میهرت لە دڵدا مونحەریف نابێ مەگەر
چاوی بازت زوو بە تیغ بێ بۆ کوشتنم
من بڵێم چی دڵ مەلوولە بۆ مولاقاتی حەبیب
نیمە ئانێ ئیستراحەت، بێ خەو و بێ خواردنم
وا لە عەشقی ڕووی تۆ ئەی ئەنیسی جان و دڵ
جوملە جیسمم هەڵوەری، مانەندی خەپلەی هەرزنم
گەر خودا مەیلی لەسەر بێ مولاقاتت ئەکەم
وەر نەهاتمم زوو بە زوو ئیبرایی بکە گەردنم
من کە دایم وێڵی سەحرام یەک دەم ئارامم نییە
جۆشش و تابی دەروونە باعیسی نەسرەوتنم
وا بە غایەت دڵ پەرێشانم لە بۆ ئەحواڵی خۆم
بۆ خورانی پشتی خۆم، حەتتا نەماوە ناخونم
من لە دێی بارێ بەجارێ سەروەت و ماڵم نەما
ڕووت و قووت و دڵ بە غەم، مابوومەوە خۆم و گونم
من لە بەختم ئەو دەمە قارم وەها لێ گرتبوو
ئەمگوت ئەر دۆزیمەوە ئەیبەم و ئەنجا ئەیجنم
من کە سابیق زۆر تەنەزول بووم لە ئەحواڵا، وەلێ
وا لە لوتقی ئێۆەوە نەزدیک بووە سەرکەوتنم
سەد شوکر ئێستا ویساڵی چاکە حاڵی ڕۆحەمەم
ساحێبی جاه و جەلال و تاقە یاری ئەرمەنم

پەراوێز edit