ئاڵەکۆک

ویساڵی add_a_photo
ویساڵی دیوانی ویساڵی
١٥١. ئەوانەی پیاوی خوا بوون گشت بە ئیمان
ئەوانەی پیاوی خوا بوون گشت بە ئیمان
بە مەردی گۆی خۆیان دەربرد لە مەیدان
ویساڵی تۆ گەر نەباری بە عیسیان
بە جێ مای، تازە قەت ناگەیتە مەردان

پەراوێز edit