ئاڵەکۆک

ویساڵی add_a_photo
ویساڵی دیوانی ویساڵی
١٥٢. بە شەونوێژ و لە ئەورادی سبەینان
بە شەونوێژ و لە ئەورادی سبەینان
بکە جەلبی ڕەزایی حەییی مەننان
مەکە تەلویسی داوێنت ویساڵی
ئەگەر پێت خۆشە عەیشی باخ و ڕیزوان

پەراوێز edit