ئاڵەکۆک

عارف عورفی add_a_photo
عورفی وەرگێڕانی چوارێنەکانی خەیام
٢٤. هاتنم بە من نەبوو ئەوەڵ جار
هاتنم بە من نەبوو ئەوەڵ جار
چوونیشم دیسان بە دەستی زۆردار
هەستە ئەی ساقی شەرابت بێنە
غەم بشۆم بە مەی ئەمجا بە یەکجار

پەراوێز edit