ئاڵەکۆک

عارف عورفی add_a_photo
عورفی وەرگێڕانی چوارێنەکانی خەیام
٢٣. گەر موڵکی شام و ئەروپا و چینە
گەر موڵکی شام و ئەوروپا و چینە
گەر هەموو دونیات لەژێر نگینە
بەشی من و تۆ ئاخری لە دونیا
هەر دە گەز کفن و دوو گەز زەمینە

پەراوێز edit