ئاڵەکۆک

عارف عورفی add_a_photo
عورفی وەرگێڕانی چوارێنەکانی خەیام
٢٥. هەستە مەی بخۆ زۆری نەماوە
هەستە مەی بخۆ زۆری نەماوە
سەبزە دەربچێ لەسەر خاکی تۆ
چەرخ زۆر جوانی وەکوو تۆ سەد جار
کرد بە پیاڵە سەد جار بە فنجان

پەراوێز edit