ئاڵەکۆک

عارف عورفی add_a_photo
عورفی وەرگێڕانی چوارێنەکانی خەیام
١٥. لە دڵا داری خەفەت نەڕوێنی
لە دڵا داری خەفەت نەڕوێنی
کیتابی عەشق و خۆشی بخوێنی
با بتخۆیننەوە بە ئارەزووی دڵ
دیارە لە دونیا تۆ چەن ئەمێنی

پەراوێز edit