ئاڵەکۆک

عارف عورفی add_a_photo
عورفی دیوانی عارف عورفی
٩. چی ئەبێ تەرکی جەفا کەی سەنەما قەتعی عەزاب
چی ئەبێ تەرکی جەفا کەی سەنەما قەتعی عەزاب
بێیتە سەر ڕێگەی ئەخلاق و ببیتە ئەرباب
بی تو ام نیست مجالی دمی خشنود شوم
جانم از بهر خدا روی ز من هیچ مهتاب
دوورپەرێزیت بۆتە لێم سەبەبی غەمباری
وا لە دووریت سەنەما جان و جگەر بۆتە کەباب
هر زمان از لب شیرین شما دور شوم
دست حسرت بزنم بر سر خود هم چو رباب
دەستت لێم هەڵگرە دەی بەسییە ئەوەندە لۆمە
کاکی خۆم چیت ئەوێ لێم بۆ چیم ئەکەی مەنعی شەراب
محتسب منع مکن وعظ ندارد تاثیر
مشکل است ترک کنم آخر عمرم می ناب
دەردی دووریی ڕووی تۆیە بکە باوەڕ بە خوا
ئاو لە چاوم بەخوڕی تەشکیل ئەکا چەشمەی زاب
چه خوش است فصل بهار و گلگشت و صحرا
با دلارامی بود خاصه در ایام شباب
موتریبا سازی کە، ساقی وەرە پڕی کە قەدەحت
پێش ئەوەی لاشە بهاوێژنە ژێر بەرد و توراب

پەراوێز edit