ئاڵەکۆک

عارف عورفی add_a_photo
عورفی دیوانی عارف عورفی
٨. چ خۆشە سوبحەدەم ڕووی کەینە سارا
چ خۆشە سوبحەدەم ڕووی کەینە سارا
خوسووسەن وەختی گوڵ فەسڵی بەهارا
بە تانە پێم ئەڵێ سەیری کە عورفی
پەکی کەوتووە نەما هیچی لە بارا
برای شیرینەکەم مەنواڕە پیریم
دڵم ڕائەچڵەکێنێ بووک و تارا
هەزاران تیری تانەم تێ بگیرێ
دەس هەڵناگرم ئەگەر بمکەن بە دارا
وەرە بنواڕە یاری من کە وەختێ
لە بەر کا سوخمەی زەربەفت و غارا
فیدای خاڵێکی هیندووی بم بە شەرتێ
دڵم بێنێتە جێ ماهی دڵ ئارا
نەمردمایە هەتا ئەمزانی بۆ چی
چ ڕووی داوە لە من وا چوو بە قارا
عەشق بەحرە کە عاشق تیا نقوم بوو
چ باکیەتی لە تانە و عەیب و عارا
لە مردن دوور ئەبم گەر ڕابوێرم
لەگەڵ دڵدارەکەی ئەمساڵ و پارا
بیا و یک نوبتی نظر کن
بفرما این نظر بهر خدا را
نویستم نامه نزدیک جانان
فرستم نامه با باد صبا را

پەراوێز edit