ئاڵەکۆک

عارف عورفی add_a_photo
عورفی دیوانی عارف عورفی
٨٤. دیسان برینی کۆنی جگەرمە کولایەوە
دیسان برینی کۆنی جگەرمە کولایەوە
ئەی چەرخی دوون لە سایەتەوە کێ حەسایەوە؟
حاڵی نەبووم لە پێشەوە وامزانی بووکە وا
غونچەی فەرەح لە باغی ئەمەل بۆم گەشایەوە
هەر شەو سەحەر کە لە خەو هەڵئەسم کە چی
دیسان غەمێکی تر لە فەڵەک تازە زایەوە
زستانی بەفر و سۆڵە ئەوا هاتە پێشەوە
هاوین بەسەر چوو بەرگی فەقیر وا دڕایەوە
پارەی جگەر خراوەتە ناو بۆتەیی غەما
قاڵ بوو تەواوی لا نەبرا تا توایەوە
نەمزانی بوو بە بەریەوە ژینم ئیتر نەما
بۆیە چراغی شادی بەجارێ کوژایەوە
وامزانی غەم بەسەرچوو نەما نەگبەتی کە چی
دەرگاهی شادمانی لە پڕ داخرایەوە
تفڵە دڵم بیلاوێنە ئەی دایکی نیشتمان
با نەگری ڕایژەنە بە سەدای لایە لایەوە
جێی خۆیەتی جەماعەتێ حازر ئەگەر بکەن
تەعریفی شیعری عورفی بە شێخ و مەلایەوە

پەراوێز edit