ئاڵەکۆک

عارف عورفی add_a_photo
عورفی دیوانی عارف عورفی
٨٥. دەورە وای هێناوە ئیمڕۆ شەمعی دیوان پارەیە
دەورە وای هێناوە ئیمڕۆ شەمعی دیوان پارەیە
نەشئەبەخشی خاتری بەزمی حەریفان پارەیە
پارەیە دەرد و نەخۆشی نایەڵێ غەم لا ئەبا
بۆ دەوای دەردی دەروونی دەردەداران پارەیە
شێر بە گوێ بگرە وەیا خود جەوهەرت لێ بێتە خوار
نایەتە بەرچاو برادەر شاهی مەردان پارەیە
گەر بزانێ یا نەزانێ هەردوو یەکسانە لە لای
ئەهلی ئەم دەورە و زەمانە حورمەت و شان پارەیە
حورمەتت نابێ بە قەد پووشێ ئەگەر پارەت نەبێ
پارەیە عیزز و بڵندی سەدری دیوان پارەیە
پارەدارە کاکی خۆم باڵانشینی مەجلیسە
شەوچراغی مەجلیس و بەدری درەخشان پارەیە
دینی چی ئیمانی چی دینارە سەربەرزت ئەکات
حافزی جەمعی شەریفی دین و ئیمان پارەیە
پارە یاخۆ مەنسەبت بێ با کە خۆت هیچیش نەبی
پێشڕەوی سەد ئەهلی عەقڵی فەرموو قوربان پارەیە
ڕاستە خوا ڕاستی ئەوێ پەردەی نهێنی لابەرە
بێینە سەر ڕێی حەق ڕەواجی حوکمی شاهان پارەیە
نەوەک وەکوو من موفلیس ئەبێ لە دونیا و ئاخرەت
جنة الماوىت ئەوێ دیسان بە قورئان پارەیە

پەراوێز edit