ئاڵەکۆک

کەمالی add_a_photo
کەمالی دیوانی کەمالی
٨٤. شوکور ئینسانم ئەسڵا حەز بە ئازاری بەشەر ناکەم
شوکور ئینسانم ئەسڵا حەز بە ئازاری بەشەر ناکەم
زەرەر نادەم لە کەس خۆم تووشی فیتنە و دەردیسەر ناکەم
لە توانامایە دائیم هاودەمی دێو و شەیاتین بم
بەڵام مومکین نییە ساتێ ڕفێقی پیاوی کەر ناکەم
گەلێ دوورن بڵندیی هیممەت و کۆکردنەوەی پارە
قەلەندەر مەشرەبم من جەمعی خاشاک و شەرەر ناکەم
فەلەک گەر بێ و بکا شاباشی من ئەستێرەکانی خۆی
تەنەزوول بۆ تەماشای شەوقی خورشید و قەمەر ناکەم
قەناعەت پەروەرم بە خوا تەمەعکاریم لە لا کوفرە
دەنی نیم مەدحی خەڵکی بۆ دەسندە و زیو و زەڕ ناکەم
موتەووەل بوو کەمالی باسی زوڵف و پەرچەمی دلبەر
لە پێچ و تابی پەرچەمیا حیکایەت موختەسەر ناکەم

پەراوێز edit