ئاڵەکۆک

کەمالی add_a_photo
کەمالی دیوانی کەمالی
٥٤. لە ڕووی من هات شوکور ئەوشۆخە نرخی ماچی هەرزان کرد
لە ڕووی من هات شوکور ئەوشۆخە نرخی ماچی هەرزان کرد
نەبات و قەند و نوقڵی لێوی وەقفی مەی پەرستان کرد
شوکور یارم لە ترسی دەستی گوڵچینانی بێ مروەت
ئەوا پەرژینی باخی ڕووی گوڵی ئاڵی بە ڕێحان کرد
بە تیری چاوی نەک تەنیا دڵی من لەت لەت و وێران
فوتووری چاوی سەد دەروێش و شێخی خانە وێران کرد
کە دەستی دایە شانە و پەرچەمی چین چینی داهێنا
دڵی سەودازەدەیشمی هەر وەکوو زوڵفی پەرێشان کرد
لە ڕۆژی ئەوەڵا بێ ئیختیاری من دەسی قودرەت
منی یەخسیری کافرزادەێیکی ناموسوڵمان کرد
بە یادی شارەزووری وا کەمالی شیعر ئەڵێ ئێستا
ئەگەرچی دەردی پیری بیری وا یەک دەفعە تاڵان کرد
بە یادی شاعیری بەڕێز «شارەزووری»

پەراوێز edit