ئاڵەکۆک

کەمالی add_a_photo
کەمالی دیوانی کەمالی
٥٣. لە ناو شۆخانی شارا دلبەرم هات خودنمایی کرد
لە ناو شۆخانی شارا دلبەرم هات خودنمایی کرد
بە خوێنی جەرگەکەم سەرپەنجەیی دەستی خەنایی کرد
بەشەو بۆ پاسەوانی دەرکەکەی چووم من بیحەمدیللا
سەگی دەرگانەکەی هات و لەگەڵما ئاشنایی کرد
هەموو تاعاتی فلسێکی نەهێنا لای خودا زاهید
کە چونکە هەرچی کرد بێچارەیە هەربۆ ڕیایی کرد
دڵ و هێز و هەناو و سەبر و هۆشی بردم و ڕۆیشت
نیگاری نازەنینم کاتێ مەیلی ماڵئاوایی کرد
لەبەرچی زویری لێم بێ ڕەحم و مروەت بۆ چی نازانی
لە ڕێگەی عەشقی تۆدا چەند کەمالی گیان فیدایی کرد

پەراوێز edit