ئاڵەکۆک

کەمالی add_a_photo
وەکوو زوڵفی بتان شێواوە حاڵی دەرهەمی دنیا
هەموو کاتێکی مەحکوومی نەمانە عالەمی دنیا
دەوامی هیچ نییە هەر ڕۆژە جۆرێکە ئەگۆڕێ زوو
لە لای زانا وەکوو یەک وایە شادی و ماتەمی دنیا
ئەوەی دانایە وەک یەک وایە لای ئیقباڵ و ئیدباری
قەراری هیچ لە سەر بارێ نییە زۆر و کەمی دنیا
ئەگەر شەکرت بداتێ ژەهری تێدایە نەکەی بیخۆی!
دەخیلم خۆت بپارێزە لە شەهدی پڕ سەمی دنیا
کەمن ڕەند و قەلەندەرمەشرەبم فەرقی نییە هەرگیز
لە لام هەر وەک یەکە کاسەی کەل و جامی جەمی دنیا
ئەگەر ئەهلی دڵی تۆ گوێ لە ناڵەی سازی دڵ بگرە
کەمالی گوێ مەدە ئاوازەیی زیل و بەمی دنیا

پەراوێز edit