ئاڵەکۆک

کەمالی add_a_photo
کەمالی دیوانی کەمالی
١٦٨. لە دڵما نووکی برژانگی بە وێنەی تیری ڕوهامە
لە دڵما نووکی برژانگی بە وێنەی تیری ڕوهامە
لە حەسرەت زوڵفەکەی ڕۆژم بە ڕاستی هەر وەکوو شامە
نیگار لەیلایە من مەجنوون و دەشتی شارەزوور ئەمڕۆ
دوجەیلە تاری زوڵفی پڕ خەمی زنجیری سەودایە
خۆشە ئەحواڵی ئەو مەستەی لە بەزمی بادە نۆشانا
نەزانێ لێوی دولبەر کامەیە و مینایی مەی کامە
نەوەک لەیلا و مەجنوونە نەوەک شیرین و فەرهادە
قسەی عەشقی من و تۆ داستانی بێ سەرەنجامە

پەراوێز edit