ئاڵەکۆک

کەمالی add_a_photo
کەمالی دیوانی کەمالی
١٤٧. دڵی دێوانەکەی سەودازەدەم کەوتۆتە ناو داوێ
دڵی دێوانەکەی سەودازەدەم کەوتۆتە ناو داوێ
ئەسیرە و دیل و پابەندە بە تاتای پەرچەمی خاوێ
گەلێ تاڵاوی دووریم چەشتووە ئەی نازەنین تو خوا
کەرەم کە لەو دەمی کانی حەیاتت پێکەشەکراوێ
غەمی عەشقت بە جۆرێ کردمی شەیدا و سەرگەردان
لە دنیادا نییە خۆ چەشنی من ئێستاکە بەدناوێ
لە حەفتا ساڵیا پێکای دڵ و جەرگم چ بێ دینە
بە تیری غەمزەکانی دڵڕفێنێکی کەژەڵ چاوێ
جوانیت چاوەکەم خوا زیاد ئەکا عومرت ئەگەر بگری
دەسی پیرێکی مانەندی کەمالی زویر و داماوێ

پەراوێز edit