ئاڵەکۆک

کەمالی add_a_photo
کەمالی دیوانی کەمالی
١٣٤. نیگاری مەه جەبینی من بە خەندە و نوتق و گوفتاری
نیگاری مەه جەبینی من، بە خەندە و نوتق و گوفتاری
شەکر هەرزان ئەکا بۆ عاشقی سەودازەدەی زاری
دەخیلی بەختتم ئەی شانە لانەی دڵ نەشێوێنی
کە کاتێ دائەهێنی پەرچەمی پڕ چینی تاتاری
هەموو عیلمم لە ڕێی مەیخانەکانا ئاخری دانا
کە دیم ئەفسوون و سیحری جووتە چاوی مەست و عەییاری
شوکور یار ئیزنی دا شەو بچمە بەردرگانەکەی بۆ پاس
ئیتر بۆ چیمە ڕوتبەی شەهریاری و تەختی قاجاری!

پەراوێز edit