ئاڵەکۆک

کەمالی add_a_photo
کەمالی دیوانی کەمالی
١٣١. زەمانێ وەسڵی یارە سەد شوکور ڕۆیی خەمی دووری
زەمانێ وەسڵی یارە سەد شوکور ڕۆیی خەمی دووری
دەتێکە ساقی پێکێ با بەسەرچێ ڕەنجی مەهجووری
ڕەیاحین و وەنەوشەی مێرغوزار دێنێتەوە بیرم
خەتی نەوڕەستە ڕوویی دلبەرانی شۆخی ئاسووری
لە خەڵوەت دەربچۆ زاهید تەماشای سەنعەتی هەق کە
چییە ئەی زاهیدی غافڵ! لەبەر چی شێت و مەغرووری
ئەڵێن ساقی مەزەی ماجی دەم و لێوی شەکەربارە
کەمالی فرسەتە زوو تۆبەکەت بشکێنە مەغرووری

پەراوێز edit