ئاڵەکۆک

حیلمی کاکەیی add_a_photo
حاجی فیداتم...
ما لا بدنا یەکسەر فیداتم
غوڵام موخڵیس قاپی دەرگاتم
هەزار جار قوربان خاک ژێر پاتم
دائیما مەشغووڵ مەدح و سەناتم
کۆتا خزمەتم زۆر خەجاڵاتم
قانیعم وە ڕزق بەش و بەراتم
خالق المخلوق مەدۆ قنیاتم
غەیر جە مەڵڵایی نییەن سەنعاتم
چەمەڕای زهوور وەعدە و سەعاتم
چە لای مونکیران بەدەن سیفاتم
تانە کێش غار بێ دەستەڵاتم
موشتاق جەماڵ شادی و خەناتم
زات فریاد ڕەس بدۆ نەجاتم
وەلەوکن دوورم دایم جە لاتم
ئومێدەوارم هەر جە پەناتم
لاهوورەن شەهرم بێ عەماراتم
جەو بۆنە وەیتەور جە خەیاڵاتم
ئەختیار و پیرم ناقیس حەیاتم
دەروون ئینتیزار چەمەڕای ڕاتم
بێ شەوق و بێ زەوق تەڵخەن ئەوقاتم
عاجز و مەحزوون وەبێ سەوقاتم
موبتەلای ئەلتاف حوسن و ڕەزاتم
شەریک خەفەت بەڵا و قەزاتم
غەواس دەریای بەحر ئەشعاراتم
یار وەفادار دیدە نە ڕاتم
ساحێب مەکینە کۆنە خەیاتم
بازاڕم کەساس بێ حاسیلاتم
چەند دوڕ گەوهەر پڕ جە فیئاتم
سەڕاف نەمەندەن وێڵ وڵاتم
شانزدە مەسرەع خۆش ئەشعاراتم
پەڕ و باڵ شکیا وەبێ ئالاتم
بۆ مام موحەممەد

پەراوێز edit