ئاڵەکۆک

حیلمی کاکەیی add_a_photo
حاجی نامانی...
یە خەیلێ وەختەن وەلام نامانی
ڕەهبەر ڕای ڕاست نوور چەمانی
دائیما مەشغووڵ زیکر سوبحانی
ئوستاد کامڵ وەجسم و جانی
پڕ شەوق و پڕ زەوق داخڵ ئەرکانی
چەمان ها چە ڕاه سووبح و بەیانی
- - زهوور کەرۆ چەنی مێردانی
خەڵاس بین جە دەست حرس نەفسانی
یاران دا وەباد ئاڵفی فانی
فەقێی خۆش دەماغ ئەرەستووی ثانی
مەبۆ پەی دەردمان بکەی دەرمانی
گرفتار وەدست جفت و فەدانی
یاری وەیتەور مۆ مەر نمەزانی
ڕۆیە من ئامام پەرێ دیدەنی
پەرێ ئەی بەندە ئەتۆ عەبدەنی
هاستم وەجگا پەیت موفەککەرە
نەواچی مەڵڵا زۆر بێ خەوەرە
دینداری ئەی وەخت غایەت خەتەرە
پەنامان وە زات ئاغای قەمبەرە
سەڵامم هەنەن وە جەمیع یاران
وە گەورە و بچووک فیرقەی دینداران
انثا و مذکر دەروون تەیاران
یاران موخلیس گشت گەردەن لاران
سەڵام وە عەباس چەنی مام زاهیر
ئەمساڵش نییەن تا میسر و قاهر
سڵام بۆ وە نەزد موحەممەد عەلی
خالیس و موخلیس جە قال و بلی
سڵام بۆ وەنەزد حاجی سەی عەباس
بن سەیید قەڵەندەر مەرد دوڕ شوناس
سەڵام بۆ وەنەزد ئاغا سەیید عەزە
سەخی تەبیعەت تەمام خۆش مەزە
بۆ مام موحەممەد

پەراوێز edit