ئاڵەکۆک

حیلمی کاکەیی add_a_photo
حاجی عیسیانم...
مەعلووم بۆ چە لات تەمام عیسیانم
چون مەردەی مەدفوون بێ جسم و جانم
دینم مورشیدەن ڕەهبەر ئیمانم
دەلیل بەر هەق قەزات وە گیانم
غەیر ئەز فریاد ڕەس نییەن ئامانم
قووەت دەروونم نوور چەمانم
مەلجاگای فەقیر جاگەی باوانم
شووم شەرمەزار هەنەن تاوانم
چون... دەخیل دەست وە دامانم
چون کۆی دەماوەند بەرزەن دەمانم
کەم ڕوئیەت بییەن نوور عەینانم
وە دەست حرس و نەفس هەم سەرگەردانم
گەردەن نیهادەی تەعنەی بەدانم
کەس نمەشنەوۆ زاری و فیغانم
یار نییەن وەتەنگ داد و گریانم
جەی سەردی ساعەت جگەر بوریانم
بێ قەدر و حورمەت نام قەومانم
سەد حەیف زایعەن واتەی بەیانم
داخۆ کەی حەکیم مەکۆ دەرمانم
ئەر زات موتڵەق نەدۆ فەرمانم
ساڕێژ نمەبۆ کۆنە زامانم
بێ خەوەر جە کار ئاما و نامانم
بێزار جە ئەغیار دۆست و خوێشانم
چەمەڕای ڕەحمەت شای دەروێشانم
کەس نمەزانۆ نام و نیشانم
بێ زەوق و بێ شەوق زۆر پەرێشانم
داخڵ وە فیرقەی دەروون ئێشانم
ڕەئیس بەدان من هامتاشانم
کەلب یارستان خاک پاشانم
بۆ مام موحەممەد

پەراوێز edit