ئاڵەکۆک

حیلمی کاکەیی add_a_photo
حاجی بەشارەت...
وەنەت مەعلووم بۆ موژدەی بەشارەت
یانەی زاڵمان بشۆ وە غارەت
وە فیرقەی بەدان مەکەن حەقارەت
ئاشۆی شارانەن دونیا فەتارەت
گشت خاپوور مەبۆ موڵک و عەمارەت
وەعدەی ساڵ مار ئێدەن ئیشارەت
یار زهوور مەکۆ نەزدیک زیارەت
چەی دەرد و میحنەت مەوین کەفارەت
چە گشت کتوبات ئێدەن عیبارەت
هەرچی نویسیا بۆ نە سەبت چارەت
مەبۆ بوینی نەفع یان خەسارەت
ئێستا هاین جەی بەند تەحت ئەسارەت
وەختەن نەجات بین جە ئەی سەفارەت
لێت عەیان نییەن جاگەی دووبارەت
وەختەن تەشکیل بۆ باتن وەزارەت
هەفت نائیب حازر ها جە ئەمارەت
هەفت نازر مەوجوود یەی ئیستیمارەت
وەسف پەی خاسان کریان شومارەت
لازم ببۆنێ سەبر و مەدارەت
وە شادی مەبۆ دەرد و مەرارەت
بەدان مەسوچنۆ کویرەی حەرارەت
دەخیلەن حاجی فوول نۆ سەبارەت
پوختە هێش مەبۆ شۆمو بەیارەت
بۆ مام موحەممەد

پەراوێز edit