ئاڵەکۆک

حیلمی کاکەیی add_a_photo
حاجی بێزاری...
مەعلووم بی جە لام لێمان بێزاری
جە داخ دەوران جە ئاه و زاری
گورفتار وە دەست نەفس بەدکاری
ئوستاد کامڵ غایەت دینداری
چەنی مونکیران هەر جە ئینکاری
موشتاق دین یار بێزار جە خاری
ئەهل خزمەتی هەم کردار داری
دڵ یار و کۆی یار مەرد قەتاری
بێ قەدر و حورمەت جە نام حەساری
ئەمسالت نییەن تۆ جە هۆشیاری
بێ یار و یاوەر گۆشە و کەناری
مونتەزیر وە لوتف زات دەفتەر داری
زات خوداوەند کەرۆت بێداری
داخڵ بیت وەشەرت ڕای ڕەدا باری
ڕەهنموومای ڕاتەن شای بوراق سواری
چەند جار جە خاودا نۆشانت ژاری
بەعد ژار نۆشان خەڵات بسیاری
خاک پوختە خاک تەمام تەیاری
جە خەزانەتەن دانەی مەرواری
موشتەری نییەن های جە پێواری
حازرەن توجار پەی خڕێداری
بەڵێ بەشەرتێ نەبۆ ئیزهاری
پەنهان و سڕ بۆ جەتۆی عەماری
زات فریاد ڕەس بییەن سواری
چەنی بێگانە هان چە قەلاری
نیشانە ئێدەن جە ساڵ ماری
جە چوار قوڕنە مۆ قەتڵ و کوشتاری
فیدای نامت بام فەقێی سالاری
ڕۆشنایی دڵم شفای بیماری
بۆ مام موحەممەد

پەراوێز edit