ئاڵەکۆک

حیلمی کاکەیی add_a_photo
حاجی بێزارم...
جەی دونیای فانی خەیلێ بێزارم
گیر وەردەی گەرداب نەفس بەدکارم
جامەی مەجازی بییەن وە زینهارم
دەلیل حایرین بسازنی کارم
چەمەڕای ئیمداد دوڵدوڵ سوارم
عاجز و مەحزوون زەلیل و زارم
هیچ کەسێ نییەن بدۆ دەست بارم
غوسەی ئەی جیهان ڕێزنان دەمارم
پەی ڕەهنەموونی دڵ ئینتیزارم
پادشای سەبەب ساز بسازنی کارم
چەمەڕای ئیمداد دوڵدوڵ سوارم
وە دەست نامەرد نەکەی شکارم
جە ڕای هەقیقەت تێک نەی ئەفکارم
شادی وە میسقال خەم وە خەروارم
هەر وەختێ زانای جە تۆی مەزارم
سوار وە هانا بسازنی کارم
موحتاج وە ئیمداد دوڵدوڵ سوارم
موحتاج دونیای ئەی ڕا گوزارم
مەست ڕۆی ئەلەست دیدەی خومارم
خاسیم نەکەردەن بەد بییەن کارم
ئێستا پەشیمان خەجاڵات بارم
یاهەق ڕاست باری وەزن ئەشعارم
سینەم پڕ خەزنە گەوهەر بۆ بارم
یا رب العباد بشنەو هاوارم
وە ڕاگەی غەڵەت نەکەی ئیجبارم
عاسی عیسیان بار هەم شەرمەزارم
کۆتا خزمەتم نییەن کردارم
ئەختیار پیر تەمەن دەروون بیمارم
کەلب ئاستانەی دوڵدوڵ سوارم
یاهەق نیجامە مەدەر ئازارم
ئەر ئازارم هەن بکەر تیمارم
نی خواب غەفڵەت بکەر بێدارم
گیر وردەی گەرداب بەحر خونخارم
زات شای عەلی تۆنی میعمارم
ئاباد بکەرە لاهورەن شارم
پەی شای خوراسان بەندە زەوارم
وەجا ماوەری شەرت و ئیقرارم
شەربەت شیرین بی وە ژار مارم
ئەسیر ومەحبووس قەلعە و حەسارم
وێنەی دار بید دایم بێ بارم
بێ سەبر و بێ حیلم بەدەن ئەتوارم
بێ یار بێ یاوەر زوڵماتی نارم
چە تەعنەی مونکیر هیچ نییەن عارم
چون گەدای موفلیس وێڵ نام شارم
چە ئەی بیابان وێنەی خەوارم
چەمەڕای نەورۆز فەسڵ بەهارم
دڵ پڕ جە وەسواس دەروون غوبارم
چەنی فەزانان وەهام جوارم
فیدای خاک و پای یار وەفادارم
نابینا و عەلیل بێ کەسب و کارم
چە نام یارستان بێ ئیعتیبارم
حاجی گیان ئامان لێت نەیۆ قارم
وە عەقیدەی خاس بشنەو گفتارم
بێزار چە جیفە دوشمن دینارم
خەیلێ قانیعم وە ڕووی ڕۆزگارم
دایم جە ئیسڵاح یار و ئەغیارم
جە ئاشووب بەعید قایم ئەسرارم
موقابیل وە ڕەزم هەزار هەزارم
پەی مەیدان داری عەجەب سوارم
بۆ مام موحەممەد

پەراوێز edit