ئاڵەکۆک

حیلمی کاکەیی add_a_photo
حاجی بێ مایە...
شیر نمۆ وە ماست مەعلووم بێ مایە
جەی اخر الوقت ئێدەمەن غایە
وەجا مەمانۆ کولانە و کایە
توجارەت نمۆ وەبێ سەرمایە
جە لای مونکیران گفتارم زایە
جە هەر چوار ئەتراف جەنگ و هەرایە
خودا یارستان کەرۆ حەمایە
نەمەندەن جەی وەخت قەدر هامسایە
خەلایق گومڕا دڵ بێ چرایە
جەمیع میللەتان هان چە دەعایە
ڕەئیس مەگێرۆ قەدر ڕەعایە
جە قەدر فرزەند گشت حەرام زایە
هان جە فەلاکەت پدەر و دایە
میللەت یارستان بێ فیکر و ڕایە
گرۆی ئاغایان نەداران سایە
سەد دادم جە دەست عەلی سەرایە
شەوق دینداری لایان نەمایە
خەریک قومار بوختیان و کایە
خود بین، خود پەسەن ئاخر ڕیسوایە
هێشتان نەیاوان مەڵڵا وە پایە
چەو بۆنە مەراق جەنگ و دەعوایە
مەڵڵا گرفتار نەفس بێ حەیایە
شەرابەتتوتون موشتاقی چایە
بۆ مام موحەممەد

پەراوێز edit