ئاڵەکۆک

حیلمی کاکەیی add_a_photo
حاجی بارت هەن...
مەعلووم بی جە لام فیکر بارت هەن
جە دەست دەوران قین و قارت هەن
پەرگەندەی وڵات شار وە شارت هەن
بە وێنەی مەنسوور فیکر دارت هەن
حەکیم حازیق پەی تیمارت هەن
عاجز و مەحزوون گران بارت هەن
وە دەست مونکیر نۆشای ژارت هەن
تەبدیل مەکان فیکر جاڕت هەن
هەزار چون بەندە خزمەتکارت هەن
گشتش موڵک وێشەن خودا یارت هەن
تەقەلای بێ سوود یاوەر غارت هەن
ساکن بەر حاجی خۆش گفتارت هەن
عەقیدەی دروست کەرەمدارت هەن
گرفتار نەفس دەلیل زارت هەن
تەسلیم وەڕای هەق مەدەد کارت هەن
گشت ئەمر هەقەن ئەر سەد نارت هەن
مەعلوومەن چانا هەم بەد کارت هەن
ئەگەر سەبرت بۆ فەرماندارت هەن
موژدەی بەشارەت ساڵ مارت هەن
مەڵڵای کەمتەرین دڵ بیمارت هەن
مەردەی قەبرستان تۆی مەزارت هەن
مەلجای ئەهل هەق قیبلەی یارت هەن
ڕەئیسی عادڵ زات -رت هەن
بۆ مام موحەممەد

پەراوێز edit