ئاڵەکۆک

حیلمی کاکەیی add_a_photo
حاجی ئاشکار...
ڕەمزێ جە باتن بییەن ئاشکار
مەبۆ هۆشیار بین وە لیل و نهار
زیکر و هەق دایم بکەرین تیزکار
شادی هەی شادی بوودێ خەوەردار
هەدەفگا پێکان وەعدەی ساڵ مار
ئەوەڵ زهوورات ها جە بەغدا شار
دەلیل و بورهان وەیتەور دان قەرار
یەک وجوود ببۆ سیغار و کیبار
جە تەعنەی مونکیر دڵ کەریم عەمار
تەشویق و تەرغیب بکەین بێ مەدار
وەختەن زهوور بۆ یەک مێردێ نامدار
بڕێزیۆ وەهەم لار وەبانی لار
هەفت ڕۆ جەنگ مەبۆ جەی ماوا و دیار
بۆ مام موحەممەد

پەراوێز edit