ئاڵەکۆک

حیلمی کاکەیی add_a_photo
برا مەستەنی...
مەعلووم بی جە لام تەمام مەستەنی
لاقەید جە واتەی خام و گەستەنی
باتینەن دڵشاد زاهیر خەستەنی
مەی نۆش ئەزەڵ کۆی ئەلەستەنی
چەنی ئەی فەقیر هام پەیوەستەنی
جۆیار باقی هەم سەر مەستەنی
جەولاندەر خاس پێش و پەستەنی
پەی شەرت و شرووت کەمەر بەستەنی
وەعدەی ساڵ مار وەنەش دەستەنی
گفتارت لذیذ هەر چە نیستەنی
باتینەن ئاباد دەروون هەستەنی
دەروون پڕ جە عیشق بوریان جەستەنی
مەرد موبارز کەمان شەستەنی
پەرێ نەزانان کەم هەوەستەنی
پەرێ زهوورات حوکم وەدەستەنی
دیگ زەمیر ساف غایەت چەستەنی
وەجاگەی مەقسوود تەمام ڕەستەنی
حرس و نەفس کوشتە هەر چە قەستەنی
گرۆی مونکیران تۆ شکستەنی
عەندەلیب ئاسا جە قەفەسەنی
زەلزەلەی ئاشووب عەبد و شەستەنی
خۆشەویست زات چوار و هەشتەنی
ڕەوشەن زەین و ساف دڵ بەهەشتەنی
بە وێنەی مەجنوون وێڵ دەشتەنی
هەراگێڵ چۆڵ نەکۆ نیشتەنی
ئەرکان یاری تەمام ڕەشتەنی
وەدەست گومڕاهان دڵ شکستەنی
دایم جە سەیران سەحرا و گەشتەنی
هونەرمەند خاس هەم زۆر مشتەنی
پەرێ یارستان قەڵا و پشتەنی
ساحێب قەهر و قین جە خۆ ڕشتەنی
فیدای یارستان پەی هەق ڕەشتەنی
موخڵیس قەدیم پشتەڵ پشتەی
ئوستاد میعمار ساحێب خشتەنی
ساکن و سکووت خەڵوەت نیشتەنی
وێنەی سیا وەخش خوون چە تەشتەنی
چون تووتی ئاسا چە گڵ گەشتەنی
شراب الحریر مزە چەشتەنی
چون هەور ڕەحمەت باران وەشتەنی

پەراوێز edit