ئاڵەکۆک

حیلمی کاکەیی add_a_photo
کاکەیی شیعرەکانی حیلمی کاکەیی
٢٩. ئەر نەگبەت بەیۆ کۆی فام فیرارەن
ئەر نەگبەت بەیۆ کۆی فام فیرارەن
لوقمان چەو وەختە چون هەرزە کارەن
سەعادەت بەیۆ کۆی فام مەحکەمەن
چە گشت بابەتێ خاترش جەمەن
ئەی برادەران دونیا دەم دەمەن
گا ڕۆزی بسیار کا ڕزقمان کەمەن
قووت عاقڵان بە وێنەی سەمەن
فیرقەی مەجهوولان دایم بێ غەمەن
زوڵم و تەعەددا یاران ستەمەن
ئاخرەل وەقتەن عالەم چە ڕەمەن

پەراوێز edit