ئاڵەکۆک

حیلمی کاکەیی add_a_photo
کاکەیی شیعرەکانی حیلمی کاکەیی
٢٨. ئیبتیدا بە نام پادشای مەعبوود
ئیبتیدا بە نام پادشای مەعبوود
خالق المخلوق واحد الوجود
عەلی بی کەردش هەم فتح الحدود
وە زەرب شمشێر پێش کەردەن سجوود
نەعرەتە پێکا بە وێنەی ڕەعوود
لافەتا واناش جبرائیل وە زوود
هیچ ناما وە تەنگ هەم بوود و نەبوود
پەی ئیسلام کەردش تەفریق حدوود
سەد دادم چە دەست قەومان نەمروود
چە نامەی عەلی ڕووشان مۆ کەبوود
چە حەق عەلی خوداوەند فەرموود
اتا الله العلم شادەن هەم مەشهوود
پەی دین ئیسلام عەلی بی عەموود
قاپی خەیبەر کەند شێر پڕ سەعوود
لەشکر سەڵساڵ هەم چەند هەزار بوود
شار زەڕ فەتح کەرد تەلەسمات فەرهوود
کەردشان وە غارەت ئەمواڵ و نقوود
خواجای هەشت بە هەشت جنةالخلوود
دوشمن عەلی دینش مۆ مەفقوود
وەسفش مەعلوومەن چە هەزار قیوود
وە ئەهل بەیتش هەزاران دروود
چێش کەرۆن چە دەست قەومان عەنوود
وە گفتەی قورئان نمەکەن قعوود
جە داخ مونکیران دڵم پڕ جە دوود
تەئسیر نەدارۆ پەی فیرقەی نەمروود
ئینە کە نوستم لازم بە ڕای خوود
چە دیوان حەق مونکیران مەتروود

پەراوێز edit