ئاڵەکۆک

حیلمی کاکەیی add_a_photo
کاکەیی شیعرەکانی حیلمی کاکەیی
٢٠٥. یارستان موحتاج
یارستان موحتاج...
خالق هیچ کەسێ نەکەرۆ موحتاج
چەی وەقت نەمەندەن حوسن و ئیمتیزاج
چەنی جاهیلان تەبیعەت شیراج
وەیەد حەقەن تەخت و بەخت و تاج
چەلای مەخلووقات حوکمش بۆ ڕەواج
ڕاستی نەمەندەن یەکسەر گشت ئەعواج
مەر زات بێچوون بکەرۆ ئیفراج
دنیا تاریکەن وێنەی شەب داج
چەی وەقت بێ فەرقەن شەکر چەنی زاج
شێخان مەشغووڵەن چەنی خەرج و باج
دەلیل حایرین مەر کەرۆ عیلاج
کەشتیمان کەفتەن وەگێژ ئەمواج
چە کەردەی واعیز چە ئەفعال حاج
بەعزێمان بییەن دەروێش ناعیلاج
مەشغووڵ وە زکرەن وە مەعیدەی ئاج
دوو ڕوو، دوو زوبان وێنەی نان ساج
یەکسەر ڕەش و ڕووت چوون یانەی هەللاج
قیسمێ مەراقەن وەڕا و دوڕاج
قیسمێ حەرامی قیسمێ هەن موغلاج
بەعزێ حەددادەن بەعزێ هەن سەڕڕاج
بەعزێ مەلعوونەن چە دین ئیستیخراج
پەی دیدەی بەدان تیر بییەن ئاماج
کافییەن مەڵڵای شکستە ئەفواج
ڕۆشنایی نەمەند نەڕووی کائینات
یەکسەر خانەدان وەبێ کەرامات
فورقان و زەبوور ئینجیل و تەورات
قەدرش هۆرگیریان نەڕووی سەربەسات
چە بەد گۆیی خەلق دونیا پڕ ئافات
زەحمەت بێ ڕەحمان بلان وە جەننات
هەر کەس وەهەم جینس وێش بییەن بەدخواه
فیرقەی ناکەسان مەغروور و گومڕاه
یاڕەب قەتع بۆ زوبان بەدگۆیان
کەی خالیس مەبۆ مەخلووق نی زەمان
غەنی چە فەقیر گشت موقەدەرەن
زومڕەی فەقیران گشت دەربەدەرەن

پەراوێز edit