ئاڵەکۆک

حیلمی کاکەیی add_a_photo
کاکەیی شیعرەکانی حیلمی کاکەیی
٢٠٦. یارستان موحتاج ٢
یارستان موحتاج...
بەنی بەشەرمان گشت بییەن موحتاج
سوپای حرس و نەفس ئیمان کەرد تاراج
سەوقمان مەکەران وە مەعیدەی ئاج
وە پای پیادە ئاخر ناعیلاج
ساتێ سەد دەفعە مەستاۆ خەراج
زەحمەتەن چەی وەقت حوسن و ئیمتیزاج
چەنی ئی مەخلووق گشت ئەخلاق شیراج
مەخلووق دوو زوبان وێنەی نانی ساج
گشت ڕەش و ڕووتن چون یانەی هەللاج
چە قەید میحنەت کەی مەبۆن ئیفراج
مەگەر وە ڕەجای هەم صاحب التاج
بەڵای ناگەهان چە نۆ بی ئاماج
کوشتارمان مەکەن بە وێنەی زوجاج
جە ڕای موستەقیم بیەنمێ ئیخراج
مەگەر حەق وە لوتف وێش کەرۆ عیلاج
بێ فەرقەن چەی وەخت شەکەر چەنی زاج
گشت مساوی یەن سەقەت و ئیفلاج
تەڵاق و مەزهەب کەردشان هەڕڕاج
گشت کەفتان نەچاڵ نییەنشان عیلاج
ئی شیعرە تازە کەردەنم ئیدراج
حەسابش تەمام وە دوازدە ئەبراج

پەراوێز edit