ئاڵەکۆک

حیلمی کاکەیی add_a_photo
کاکەیی شیعرەکانی حیلمی کاکەیی
٢٠٢. یارستان دوڕساخ
یارستان دوڕساخ...
چە قەید میحنەت بیەنمێ دوڕساخ
شەبان تا بە ڕۆژهام چە ئاخ و داخ
بێزارم چە شورب تووتن و بەرماخ
سوپای حرس و نەفس وێنەی سیا زاخ
نەفس موتمەئین حەبسەن چە ئوتاخ
جەرگ و دەروونم گشت بییەن سوراخ
جلوودم خامەن نەوەردەن دەباخ
شیراج ئەکل مەکەم چە باتی قەیماخ
مەحرووم مەغدوور چون خەڵک ئێلاخ
چە کەردەی گەردوون مەحزوون و نا ساخ
چە لای قەوم لووت قسەی حەق یاساخ
جار جار تەعتیلم پەرێ یەک بەرماخ
حەڵوای گەزۆمان بییەن وە تۆراخ
قەدیمی جاران گشت گەوا - - شیر داخ
بییەن وە مۆدە گشت کۆنە قەڵتاخ
ئیفتیخار مەکەن وەداس و قەیناخ
تاڵعمان کەفتەن وە قوڕ پاتڵاخ
نان جۆی وشک وێنەی کوتە شاخ
زەقنەبووت مسکێن وەسەد ئوف و ئاخ
سوحبەتمان جەنگەن کوتەک و چۆمان
لەفز سەردارمان گەواد بکەر باخ

پەراوێز edit