ئاڵەکۆک

حیلمی کاکەیی add_a_photo
کاکەیی شیعرەکانی حیلمی کاکەیی
١٩٧. یارستان ئەنفاز
یارستان ئەنفاز...
قەتع بی لێمان گشت ڕاگەی ئەنفاز
پەنامان وە تۆن پادشای سەبەب ساز
بکیانی ڕۆزی حلقووم وە بوغاز
تەرتیب کەم شێعرێ شیرین خۆش تەراز
وە دلێی مەغمووم بێ تاقەت و هاز
ئەی موسڵمانان ئونسا و زکووران
بابۆمان ئادەم دایەمان حەوان
ئیحراقم کەردەن ئی جامەی مەجاز
قاپی جەهەنەم پەرێم بییەن واز
پڕەن دەروونم چە گفتار و ڕاز
سەرمەستم کەردەن یار وە عەشق و ناز
دەما دەم جەرگم وە قولاب و گاز
بەرمارۆ چە بێخ وەی تەور مۆ ئیعزاز
وە نەغمەی مەحزوون سەدای خۆش ئاواز
ئەرباب و عاقڵ مەکەرۆن جەواز
پەنج و دوو ڕۆژەن فانی ئیمتیاز
قەت تێر نمەوی وێنەی سۆنە و قاز
یەک کونجێ خەڵوەت بکەر ئیتیهاز
مەکیانۆ حەکیم شفا پەی ئەمراز
باوەرەش وە جا وە شرووت ئیفراز
قانیع بەر پەی وێت مەکەر ئیستیفزا
کەی تەمام مەبۆ نویسنای ئی بەیاز
مەگەر هەم وە لوتف پاشای بێ نیاز

پەراوێز edit