ئاڵەکۆک

حیلمی کاکەیی add_a_photo
کاکەیی شیعرەکانی حیلمی کاکەیی
١٩٦. یارستان ئەندێش
یارستان ئەندێش...
چە زات بێچوون بکەردێ ئەندێش
دڵتان ساف کەردێ مەودێ کینە کێش
پەی ڕای حەقیقەت بکەردێ تەفتێش
فائیدە نەدارۆ گەر دراز بۆ ڕیش
یەک دڵ حەساوەن خاکش بۆ دەروێش
ئەدەب و ئەرکان ئەی قەومان خوێش
خزمەت دەرد دڵ مەکەرۆ ساڕێش
وە خزمەتی هەق پوختە مۆ وەهێش
یاران وەبێ شک سوجدە کەردێ پێش
ئەر عالەم گورگ بۆ شمە بودێ مێش
فیرقەی سەنگ دڵان نمەز واچی چێش
خودا خەبیرەن مەزانۆ بە وێش
فراوان کێشام سزای بێ تەشویش
پەی جیفەی دونیا مەودێ خەتەر ڕێش
ئاخریش هیچەن مەمانۆ نە جێش
سەد دادم چە دەست قەومان قوڕەیش
پەرێ هاشمیان سەوق مەکەران پێش
دونیا فانییەن نەمەندەن همێش
چە گۆشەی خەڵوەت خانە بکەن ئێش
بێ هوودەن جەهد و ڕەنج و کەشای کێش
ساکن بەر پەی وێت مەڵڵای جەفا کێش
ئەر عیلم جیهان بوانی پەرێش
مەڵڵا یە مفتەن نمەدان کرێش

پەراوێز edit