ئاڵەکۆک

حیلمی کاکەیی add_a_photo
کاکەیی شیعرەکانی حیلمی کاکەیی
١٩٥. یارستان ئەلفاظ
یارستان ئەلفاظ...
تەرتیب کەم شیعرێ شیرین خۆش ئەلفاظ
بە غەیر چە خالیق نییەن ئیستیحفاظ
حەسەب حاڵ مەکەم ساتێ سەد لەحاظ
سوپای حرس و نەفس کەی مەبۆ ڕەفاض
ئیمان شیرینەن تەڵخش کەرد مەجاز
مەگەر هەم وە عەون پادشای بێ نیاز
خەڵاس بۆم چە دەست نەفس حیلە باز
هیچ زەوقێ نییەن چەی موڵک و ئەراز
ساختە مەکەران بە وێنەی جانباز
چێش کەرۆن چە دەست ئەی خاک ناساز
بەنی بەشەرمان گشت ساحێب ئەغراض
ئەی شیعرە نویسنام غایەت وە دڵواز
ئەمثالش نییەن تا ماوای حیجاز
وەقتەن پەیدا بۆ شامان چون شاباز
وەختەن ئیحراق بۆ ئەی مەعدەن گاز
کافییەن مەڵڵا وەس بکەر ئیغماز
مەبۆ بوینی هەزاران ئەجناز
وەجا مەمانۆ لاشە وە بێ ناز
عیبرەت بگێرە وەس بکەر شەهناز
مورغ دەروونم وەختەن بۆ پەرواز
تەعتیل مەندەنان پەرێ یەک هام ڕاز
نەفس ئەممارە دایم چە غەییاز
مەردمان خاس مەکەر ئیستیعجاز

پەراوێز edit